Lista rodów

Lista rodów reprezentowanych w oddziale zambrowskim Związku Szlachty Polskiej.

 • Baczewski herbu Lubicz,
 • Bukowski herbu Abdank,
 • Długoborski herbu Topór,
 • Dmochowski herbu Pobóg – strona rodu www.dmochowscy.info
 • Godlewski herbu Gozdawa,
 • Gołaszewski herbu Kościesza,
 • Kalinowski herbu Ślepowron,
 • Klimaszewski herbu Ślepowron odm.,
 • Kołakowski herbu Kościesza,
 • Krajewski herbu Jasieńczyk,
 • Laskowski herbu Dąbrowa,
 • Moczulski herbu Trzywdar,
 • Modzelewska i Modzelewski herbu Trzywdar,
 • Niemira herbu Mora,
 • Skarzyński herbu Bończa,
 • Szulborski herbu Mora,
 • Tarnowski herbu Rola.