Kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Szlachty Polskiej w Klimaszach

17 lutego 2019 roku, w Klimaszach pod Zambrowem odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Szlachty Polskiej.

W spotkaniu udział wziął Sekretarz Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Radosław Wiszniowski, Sekretarz Komisji Wywodowej Adam Pszczółkowski oraz członkowie Związku Szlachty Polskiej z powiatów łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, ostrowskiego i zambrowskiego a także osoby aspirujące do wstąpienia do organizacji i sympatycy. Niedzielne spotkanie miało na celu integrację środowiska przed utworzeniem oddziału w Zambrowie. Poruszone zostały kwestie w organizacyjne a także przedstawiono plany przyszłych działań. Znalazły się wśród nich m.in. organizacje spotkań, konferencji, odczytów i spotkań dyskusyjnych związanych ze szlachtą polską, jej aktualnymi problemami i historią. W planach jest też wspieranie osób aspirujących do członkostwa oraz członków organizacji w badaniach genealogicznych.

Najważniejszą decyzją podjętą przez członków był wybór ze swojego grona przyszłego prezesa Oddziału w Zambrowie. Decyzja ta przedstawiona zostanie następnie w czasie obrad Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej i po zatwierdzeniu kandydatury możliwe będzie rozpoczęcie tworzenia struktur nowego oddziału.

Napływ rodzin szlacheckich na tereny powiatu zambrowskiego rozpoczął się w wyniku akcji osiedleńczej prowadzonej przez książąt mazowieckich. Pierwsze osadnictwo rycerskie w powiecie zambrowskim datuje się na koniec XIV wieku. Osadnictwo szlacheckie na północno-wschodnim Mazowszu miało charakter osadnictwa gniazdowego. Rody, które przybywały na dzikie tereny puszczańskie, osiedlały się w bliskich odległościach od siebie tworząc niekiedy większe skupiska ludności związanych ze sobą więzami krwi. Do najstarszych rodów powiatu zambrowskiego należą Śledziewscy, Zakrzewscy, Kossakowscy, Kołakowscy, Krajewscy, Ciborowscy, Mężyńscy, Zaniewscy, Zambrzyccy, Gosiewscy, Wądołowscy, Jałbrzykowscy,  Laskowscy, Sierzputowscy, Tabędzcy, Strękowscy, Kołomyjscy, Ładowie, Śleszyńscy, Sasinowscy, Długoborscy, Targońscy, Kotowscy i Lutostańscy [Zeszyty regionalne, zeszyt 2. 2004 r.].

Warto podkreślić, że spotkanie po raz kolejny miało miejsce w gościnnych progach domu Tadeusza Andrzeja Klimaszewskiego z Klimasz.

Dokumenty związane z członkowstwem w organizacji, deklaracja ideowa oraz statu Związku Szlachty Polskiej dostępne są na oficjalnej stronie internetowej organizacji pod adresem: http://szlachta.org.pl

źródło: www.zambrowiacy.pl