Powstał oddział Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie

W dniu 2 czerwca 2019 roku, na sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie założycielskie oddziału terenowego Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie.

Na spotkaniu oprócz członków założycieli i sympatyków związku obecny był przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, Sekretarz Radosław Wiszniowski oraz Sekretarz Komisji Wywodowej Związku Szlachty Polskiej Adam Pszczółkowski.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Oddziału w Zambrowie Krzysztof Dmochowski, który przybliżył historię tworzenia struktur tej ogólnokrajowej organizacji w Zambrowie. Pierwsze spotkania sympatyków Związku Szlachty Polskiej odbyły się trzy lata temu. Ich inicjatorami byli Tadeusz Andrzej Klimaszewski oraz lokalny genealog Andrzej Brzóska. Pierwsze spotkanie odbyło się na sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Zambrowie a następne w gościnnych progach domu Tadeusza Andrzeja Klimaszewskiego w Klimaszach. Systematyczne spotkania i udział w nich osób zainteresowanych historią swoich rodzin, pozwoliły na pozyskanie nowych członków, którzy zdecydowali się na przygotowanie wniosku wywodowego i uzyskania członkostwa w Związku Szlachty Polskiej. Do zambrowskiego oddziału dołączyli także członkowie istniejących oddziałów w Białymstoku i Warszawie. W zambrowskim oddziale obok przedstawicieli Zambrowa obecni są też członkowie pochodzący z Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Bogut-Piank, Modzeli-Skudoszy, Klimasz-Jabłoń, Krusz-Łubnic, Długoborza a nawet odległych Kobyłki i Warszawy.

Celem wczorajszego spotkania było powołanie nowego oddziału, który będzie działał obok istniejących już siedmiu oddziałów położonych w obecnych miastach wojewódzkich, tj. w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu. Ósmy oddział Związku Szlachty Polskiej jest pierwszym utworzonym w mieście powiatowym, a jednocześnie pierwszym utworzonym od wielu lat. Siedziba oddziału znajduje się w stolicy jednego z czterech powiatów tworzących historyczną Ziemię Łomżyńską na północno-wschodnim Mazowszu. Powiat zambrowski był licznie zamieszkały przez drobną szlachtę. Swoje siedziby miało tu 101 rodów. W czasach I Rzeczpospolitej Polskiej tereny te były siedzibą wielu rodzin szlacheckich. Po ponad stu latach zaborów, krótkim okresie niepodległości i niemal pięćdziesięciu latach komunizmu, potomkowie tych rodzin często zapomnieli o swoim pochodzeniu. Coraz częściej jednak, nie tylko młodzi ludzie, szukając swoich korzeni docierają do dokumentów wskazujących pochodzenie z licznych na naszych terenach okolic szlacheckich. Z dokumentów dowiadują się, że są potomkami ludzi, którzy przed dwoma lub trzema wiekami byli właścicielami całej lub części wsi i wciąż mieszkają w tej samej miejscowości lub w niedalekim sąsiedztwie.

W czasie spotkania, spośród obecnych czternastu członków Związku Szlachty Polskiej wybrano władze Oddziału w Zambrowie. Obok Prezesa Oddziału w Zambrowie Krzysztofa Dmochowskiego h. Pobóg we władzach znaleźli się Sekretarz – Przemysław Godlewski herbu Gozdawa, Skarbnik – Kamil Niemira herbu Mora, Członkowie Zarządu Bogdan Laskowski herbu Dąbrowa i Rafał Długoborski herbu Topór. Wybrano też członków Komisji Rewizyjnej w której znaleźli się Marek Skarzyński herbu Bończa, Kazimierz Kołakowski herbu Kościesza i Hubert Klimaszewski herbu Ślepowron.

Celami statutowymi Związku Szlachty Polskiej jest m.in. integracja i reprezentacja środowiska szlacheckiego oraz ochrona dobrego imienia i honoru szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów, popularyzacja i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich oraz odrodzenie i zachowanie etosu rycerskiego, prowadzenie działań zmierzających do zachowania dorobku kulturalnego środowiska szlacheckiego oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości szlacheckiej a także wspieranie rozwoju, samodoskonalenia się i edukacji współczesnej szlachty dla dobra Ojczyzny. Członkowie związku prowadzą badania nad historią szlachty oraz podtrzymują i upowszechniają tradycję narodowe. Dbają też o rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Celem związku jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa a także działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

źródło: www.zambrowiacy.pl