Wybrano władze Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie na drugą kadencję

W dniu 22 maja 2022 roku, w Dworku Łosie w Łosiach-Dołęgach odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie.

Na spotkaniu, oprócz licznie przybyłych członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie, obecny był przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, Członek Zarządu Tadeusz Łaguna.

Spotkanie było okazją do podsumowania trzyletniej działalności oddziału oraz wyznaczeniu kierunków działana na przyszłe lata.

Zarząd Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie

  • Prezes Oddziału: Krzysztof Dmochowski
  • Sekretarz: Kazimierz Długoborski
  • Skarbnik: Bogdan Laskowski
  • Członek Zarządu: Kamil Niemira
  • Członek Zarządu: Rafał Długoborski

Komisja Rewizyjna Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie

  • Przewodniczący: Jerzy Bukowski
  • Członek Komisji: Elżbieta Modzelewska
  • Członek Komisji: Kazimierz Kołakowski

Warto dodać, że członkowie oddziału wzięli udział we Mszy św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie modląc się tam o wierność Bogu i Ojczyźnie z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Członków Związku Szlachty Polskiej, ich rodzin oraz wszelkie łaski dla mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej i nurskiej. Homilię do zebranych wygłosił kapelan Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie ks. Andrzej Mikucki.