Zaproszenie na dyżur przedstawiciela Związku Szlachty Polskiej

Jutro, 2 grudnia 2019 roku, w siedzibie Centrum Wolontariatu w Zambrowie odbędzie się dyżur przedstawiciela zambrowskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Celem dyżuru jest udzielenie mieszkańcom Zambrowa i całego powiatu zambrowskiego pomocy w prowadzeniu badań nad historią własnych rodzin. Warto podkreślić, że Zambrów wraz z przyległymi terenami, który leży na historycznej ziemi łomżyńskiej wchodził w skład Mazowsza i był siedzibą wielu rodów szlacheckich. W XVII wieku w ziemi łomżyńskiej szlachta stanowiła 47% mieszkańców. Z biegiem lat szlachta zubożała, jednak wiele rodzin do czasu obecnych wciąż przechowuje w swoich domach pamiątki po przodkach lub zachowała pamięć o szlachetnym pochodzeniu.

Na terenie powiatu zambrowskiego swoje siedziby miało wiele rodów, których nazwiska wzięły się od okolicznych miejscowości: Śledziewscy, Zakrzewscy Ciecierscy, Zambrzyccy, Laskowscy, Długoborscy, Krajewscy, Konopka, Grzymała, Nagórka, Wdziękońscy, Rykaczewscy, Baczewscy i Jałbrzykowscy – a to tylko nazwy rodzin ze wsi położonych w najbliższej okolicy Zambrowa. Członkowie organizacji pomogą w badaniach genealogicznych, min. wskażą źródła informacji i sposoby ich znalezienia.

Osoby, które nie mogą osobiście skonsultować się w czasie dyżuru w Centrum Wolontariatu w Zambrowie, który odbędzie się o godz. 17:00 w dniu 2 grudnia, mogą kontaktować się z przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej także pod adresem email: zambrow@szlachta.org.

Warto dodać, że dokumenty związane z członkowstwem w organizacji, deklaracja ideowa oraz statu Związku Szlachty Polskiej dostępne są na oficjalnej stronie internetowej organizacji pod adresem: http://szlachta.org.pl