Zaproszenie na wykład pt. Genealogia rodzinna – hobby dla każdego. Podstawy poszukiwań genealogicznych

W najbliższą niedzielę, 1 marca 2020 roku, odbędzie się wykład pt. Genealogia rodzinna – hobby dla każdego. Podstawy poszukiwań genealogicznych. Prelekcję przedstawi Krzysztof Dmochowski, prezes Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie

W czasie wykładu przedstawione zostaną podstawowe źródła do badań genealogicznych. Wykład zostanie uzupełniony o przykłady zdjęć, metryk i innych dokumentów pozwalających na odkrywanie przeszłości rodziny.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Spotkanie odbędzie się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na sali konferencyjnej w dniu 1 marca 2020 roku o godz. 15:00.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.