Władze oddziału

Zarząd Oddziału (II kadencja: 2022-2024)

Prezes: Krzysztof Dmochowski h. Pobóg

Sekretarz: Kazimierz Długoborski h. Topór 

Skarbnik: Bogdan Laskowski h. Dąbrowa 

Członek Zarządu: Kamil Niemira h. Mora

Członek Zarządu: Rafał Długoborski h. Topór 

Komisja Rewizyjna (II kadencja: 2022-2024)

Przewodniczący: Jerzy Bukowski h. Abdank

Członek: Elżbieta Modzelewska h. Trzywdar

Członek: Kazimierz Kołakowski h. Kościesza

Zarząd Oddziału (I kadencja: 2019-2021)

Prezes: Krzysztof Dmochowski h. Pobóg

Sekretarz: Przemysław Godlewski h. Gozdawa

Skarbnik: Kamil Niemira h. Mora

Członek Zarządu: Bogdan Laskowski h. Dąbrowa 

Członek Zarządu: Rafał Długoborski h. Topór 

Komisja Rewizyjna (I kadencja: 2019-2021)

Przewodniczący: Hubert Klimaszewski h. Ślepowron

Członek: Kazimierz Kołakowski h. Kościesza

Członek: Marek Skarzyński h. Bończa