Spotkanie przedstawicieli Związku Szlachty Polskiej w Klimaszach pod Zambrowem

25 listopada 2018 roku w Klimaszach pod Zambrowem odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Szlachty Polskiej.

W czasie spotkania, w gościnnych progach domu Andrzeja Klimaszewskiego, omówiona została aktualna działalność Związku Szlachty Polskiej. Dokonał jej obecny na spotkaniu Prezes Zarządu ZSzP Michał Korsak, który na spotkanie przybył wraz z małżonką Beatą Kazimierską-Korsak. Jedną ze spraw poruszonych na niedzielnym spotkaniu było poszerzenie związku o nowy oddział. W tym celu powołana została grupa, której celem będzie utworzenie oddziału Związku Szlachty Polskiej w Zambrowie.

Należy podkreślić, że Zambrów wraz z przyległymi terenami, który leży na historycznej ziemi łomżyńskiej wchodził w skład Mazowsza i był siedzibą wielu rodów szlacheckich. W XVII wieku w ziemi łomżyńskiej szlachta stanowiła 47% mieszkańców. Z biegiem lat szlachta zubożała, jednak wiele rodzin do czasu obecnych wciąż przechowuje w swoich domach pamiątki po przodkach lub zachowała pamięć o szlachetnym pochodzeniu.

Związek Szlachty Polskiej ma na celu integrację i organizację środowiska szlacheckiego. Swoje cele chce osiągać poprzez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań dyskusyjnych i towarzyskich na tematy związane ze szlachtą polską, jej aktualnymi problemami i jej historią. Ponadto przedstawiciele pragną nawiązywać kontakty z polską szlachtą rozproszoną wskutek wojen i wydarzeń politycznych po całym świecie, szczególnie za wschodnią granicą.

Szczególnym celem działalności Związku Szlachty Polskiej jest promocja badań nad historią własnych rodzin. Ze względu na licznie mieszkającą na terenach ziemi łomżyńskiej szlachtę, działalność związku może cieszyć się dużym zainteresowaniem obecnych mieszkańców. Członkowie Związku Szlachty Polskiej deklarują wsparcie wszystkich osób, które są zainteresowane swoich rodzin. W tym celu zachęcamy do kontaktu z redakcją pod adresem email zambrowiacy@gmail.com

Dokumenty związane z członkowstwem w organizacji, deklaracja ideowa oraz statu Związku Szlachty Polskiej dostępne są na oficjalnej stronie internetowej organizacji pod adresem: http://szlachta.org.pl

źródło: www.zambrowiacy.pl