Zaproszenie na sesję naukową: DWÓR POLSKI oczami architekta praktyka

Informujemy, że inicjatorem i organizatorem sesji naukowej: „DWÓR POLSKI oczami architekta praktyka” /arch. Beaty Kazimierskiej-Korsak/ jest Oddział Zambrowski Związku Szlachty Polskiej. W ten sposób Zarząd Oddziału Zambrowskiego włącza się czynnie w organizację obchodów Jubileuszu 25-LECIA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ.

W sobotę 28 marca 2020 r. w godzinach 8:00-12:00 odbędzie się w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży sesja naukowa: „DWÓR POLSKI oczami architekta praktyka”. Sesja obejmie 4 godziny wykładowe:

WYKŁAD 1. 8:00 – 8:45 Wprowadzenie do rozmów o architekturze dworu: podstawowe pojęcia, definicje, symbole, krótki rys historyczny państwa szlacheckiego, schematy rzutów, typy dachów, rodzaje ścian.

WYKŁAD 2. 9:00 – 9:45 CIĄGŁOŚĆ w architekturze dworu polskiego- jak ją dostrzec? i czy wiemy jak wygląda „typowy dwór polski”? na podstawie przemian architektury dworu w II poł. XVI-XIX w.

WYKŁAD 3. 10:00-10:45 Skąd się wziął dwór polski? Próba GENEZY rozwoju siedziby rycerza-szlachcica-ziemianina; rozwój organiczny i anachroniczny, budowa formy i redukcja formy. Omówienie schematu badawczego.

WYKŁAD 4. 11:00-11:45 Styl narodowy, a styl dworkowy; (reforma rolna Poniatowskiego) architektura osadnictwa wojskowego po roku 1920, a architektura „poniatówek”; architektura tradycyjna po koku 1989: „nowy historyzm”, a „nowy narodowy romantyzm”.

Korzystając z okazji przeprowadzone zostanie dwukrotnie badanie naukowe, na początku pierwszego wykładu i na końcu ostatniego wykładu, w którym słuchacze określą, który z pokazanych im dworów uznają za najbardziej typowy dwór polski.

Program wykładów zakreślony jest bardzo obszernie. Wykładowca zastrzega sobie możliwość modyfikowania programu w dostosowaniu do ram czasowych sesji.

Dziękując Panu Dziekanowi dr hab. inż. Andrzejowi Borusiewiczowi prof. Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży za uprzejme zaproszenie do wygłoszenia kilku wykładów, Zarządowi Oddziału Zambrowskiego ZSzP, a w szczególności Panu Bogdanowi Laskowskiemu za jego aktywną pomoc organizacyjną, chciałabym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tej wyjątkowej sesji poświęconej szeroko architekturze dworu polskiego.

Serdecznie Szanownych Państwa zapraszam.

arch. Beata Kazimierska-Korsak
Prezes Oddziału Toruńskiego Związku Szlachty Polskiej

Szanowni Państwo,

Ponieważ sesja wykładowa: DWÓR POLSKI oczami architekta praktyka, w sobotę 28 marca rozpocznie się dość wcześnie rano, bo o godzinie 8:00 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży i wiele osób zgłasza chęć uczestniczenia w wykładach, ale trudność sprawia zarówno miejsce jak i godzina rozpoczęcia wydarzenia. Chcemy pomóc. Może uda nam się zebrać grupę, która pojedzie na wykład z Warszawy wspólnie wynajętym autokarem?

ORGANIZUJEMY: wyjazd z Warszawy w piątek 27 marca o 15:00, kolacja + NOCLEG + śniadanie, w sobotę 28 marca o 8:00 – 12:00 WYKŁADY w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, obiad, ZWIEDZANIE miasta, powrót do Warszawy o 22:00. Szacujemy wysokość „darowizny” na ok. 210-230 zł od osoby w zależności od liczby osób jadących autokarem.

Za przewodników ofiarowali się społecznie dwaj Panowie: Bogdan Laskowski z zarządu Oddziału Zambrowskiego ZSzP oraz Krzysztof Wyrzykowski sympatyk ZSzP.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać możliwie pilnie i w terminie do 15 lutego na adres mailowy jak zwykle: beatakazimierska@domypolskie.pl

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych Państwa.